pride.jpg

hvorfor finnes skråtekst?

Prosjektet Skråtekst vokser ut av et ønske om å se mer skeiv litteratur på trykk. Målet vårt er å vise mangfoldet og utvide representasjonen av «skeive liv» i skjønnlitteraturen ved å la fortrinnsvis unge skribenter selv sette ord på og utforske temaet, og å bidra til at skeive skal ha tilgang på mer litteratur de kan kjenne seg igjen i. Vi mener representasjon i historiene som omgir oss, har betydning. Dette vil vi imøtekomme ved å invitere unge mennesker til å ta historiene i egne hender og skrive sin egen skeive litteratur, og samle det i en skjønnlitterær antologi.

Skråtekst er et politisk uavhengig prosjekt basert på frivillig arbeid, og gjennomføres i samarbeid med Skeiv Ungdom. Antologien utgis høsten 2019.

Vi har en bred definisjon av skeivhet, og ønsker alle tekster som utforsker skeiv eksistens, hjertelig velkomne.

Du kan lese mer om initiativtakerne bak Skråtekst her.