pride.jpg

hvorfor finnes skråtekst?

Prosjektet Skråtekst vokser ut av et ønske om å se mer skeiv litteratur på trykk. Målet vårt er å vise mangfoldet og utvide representasjonen av «skeive liv» i skjønnlitteraturen ved å la fortrinnsvis unge skribenter selv sette ord på og utforske temaet, og å bidra til at skeive skal ha tilgang på mer litteratur de kan kjenne seg igjen i. Vi mener representasjon i historiene som omgir oss, har betydning. Dette vil vi imøtekomme ved å invitere unge mennesker til å ta historiene i egne hender og skrive sin egen skeive litteratur, og samle det i en skjønnlitterær antologi.

1. juli 2019 gikk fristen ut for å sende inn bidrag, og Skråteksts redaksjonsråd jobber nå med å velge ut bidragene som skal trykkes i antologien. Vinnerne kontaktes tidlig på høsten.