Skra%CC%8Atekst+%286%29.jpg
 

Hvem står bak Skråtekst?

Skråtekst er et prosjekt etablert av Madeleine Gedde Metz og Marte Mesna, og realisert i samarbeid med Skeiv Ungdom med støtte fra LNU og Stiftelsen Ord og Form. Her finner du Skeiv Ungdoms nettside. Alle spørsmål om konkurransen og prosjektet skal sendes til Skråtekst – her kan du ta kontakt med oss!

Madeleine Gedde Metz er utdannet litteraturviter og jobber på Litteraturhuset i Oslo. Marte Mesna er utdannet idéhistoriker og har jobbet i medie- og forlagsbransjen i mange år. Begge har lang erfaring fra det feministiske tidsskriftet Fett, hvor de jobbet sammen lenge. Metz og Mesna fungerer som redaktører for boka.

Skeiv Ungdom har valgt å prioritere dette prosjektet fordi organisasjonen ser behov for en større bredde innen norsk skeiv litteratur. To representanter fra Skeiv Ungdom er valgt ut til sammen med redaktørene å utgjøre bokas redaksjonsråd, og bidra til utvelgelsen av tekster. Dette gjør vi for å sikre at boka har et sterkt skeivt ungdomsperspektiv. Utvalget gjøres i løpet av juli og august 2019, og vinnerne kontaktes i løpet av høsten.