skriveblokkipark orange.gif

Hva slags tekster søker vi?

Fristen for å sende inn tekster gikk ut 1. juli 2019.

Teksten skal være skjønnlitterær, det vil si at den har et oppdiktet innhold og kan karakteriseres som fiksjon.

Bidraget ditt skal leveres elektronisk som vedlegg i en e-post til skraatekst@skeivungdom.no. Skriv «Skrivekonkurranse» i emnefeltet. Teksten skal leveres i Word eller et liknende tekstbehandlingsprogram. Noveller og annen kortprosa skal være på maks 20 000 tegn inkludert mellomrom, og gjerne kortere. Dikt/lyrikk skal ikke overskride fem sider. Teksten skal være signert med navn, etternavn og alder.

Teksten må følge kravene til tematikken, det vil si at den må ha en skeiv tematikk. Vi har en bred definisjon av skeivhet, og alle bidrag som bruker litteratur og fiksjon til å utforske skeiv eksistens og skeiv tematikk, er hjertelig velkomne.

Skjønnlitterære kvaliteter det overordnede kriteriet for utvalget.

gammel skrivemaskin orange.png

Hva gjør vi med teksten din?

Alle tekster behandles konfidensielt. Etter at vi har valgt ut tekstene som skal trykkes i boka, sletter vi alle de øvrige bidragene.

Vi forbeholder oss retten til å redigere bidragene vi velger ut. Det gjør vi i samarbeid med deg, og du som forfatter får selvfølgelig godkjenne endelig versjon. Redigeringen kan innebære mindre kutt og endringer. Teksten din kommer deretter til å gå gjennom språkvask av en profesjonell språkkonsulent. Du får se gjennom og godkjenne teksten din også etter at den har blitt språkvasket.

Hvis bidraget ditt er blant de utvalgte, publiseres det i en trykket bok sammen med 10–15 andre utvalgte tekster. Det blir ikke anledning til å lese de andre tekstene før den ferdige utgivelsen foreligger. Alle vinnerne som trykkes i boken, blir honorert.